Podatnik ma obowiązek zwrócić ulgę na kasę w przypadku, gdy czas prowadzenia działalności przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest krótszy niż 3 lata, jeśli nie dokonuje obowiązkowych przeglądów okresowych, zaprzestanie użytkowania kasy, lub naruszy przepisy określone w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych.

Zwrotu należy dokonać w następującym terminie:

  • w terminie złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po ww. dniu, albo
  • do końca następnego miesiąca po ww. dniu w przypadku podatników dokonujących wyłącznie czynności zwolnionych albo podatników zwolnionych podmiotowo.