Po dokonaniu sprzedaży obowiązkiem osoby sprzedającej jest wydrukowanie paragonu fiskalnego i wydanie go klientowi.

Każda sprzedaż musi być ewidencjonowana na kasie.

Wystawiając fakturę koniecznie podłącz paragon fiskalny do kopii.

Po każdym dniu sprzedaży wykonaj raport dobowy.

Po skończeniu miesiąca wykonaj raport miesięczny. Warunkiem jego poprawnego wykonania jest data, nie wcześniej niż pierwszego dnia następnego miesiąca!

Sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej jest ważna tylko wtedy, gdy jest w trybie fiskalnym, NIE SZKOLENIOWYM.