Obowiązkowy przegląd okresowy kasy powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 24 miesiące.

Niektórzy producenci Kas Fiskalnych dają 5 letnią Gwarancję na Pamięć fiskalną, w przypadku gdy przegląd jest wykonywany co roku.

Nie wykonywanie obowiązkowych przeglądów skutkuje nałożeniem na podatnika kary pieniężnej.

W razie awarii należy niezwłocznie wezwać serwis.


Książka Serwisowa

Każdy użytkownik kasy, bądź drukarki fiskalnej ma obowiązek trzymania książki serwisowej kasy w pobliżu urządzenia. Książka powinna mieć ważny przegląd okresowy.

W razie zgubienia ksiązki serwisowej należy zamówić duplikat w naszym serwisie.