Krok po kroku jak rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej

  1. Złóż pisemny wniosek do Urzędu Skarbowego na dziennik podawczy z informacją, że chcesz wprowadzić kasę fiskalną do swojej firmy.
    Wzór druku zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej
  2. Kup kasę lub drukarkę fiskalną, zaraz po zakupie nasz serwisant dokona fiskalizacji kasy.
  3. Po fiskalizacji otrzymasz formularz zgłoszenia fiskalizacji, który należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego do 7 dni.
  4. Do ok. 30 dni dostaniesz pocztą numer ewidencyjny kasy, który należy umieścić w widocznym miejscu na kasie fiskalnej.
  5. Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego należy się zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego z książką serwisową kasy po pieczątkę.