Ulgę może odliczyć podatnik przy zakupie pierwszej kasy. Ulga wynosi 90% ceny netto, nie więcej niż 700 zł.

Ważne jest, aby przed zakupem kasy właściciel zgłosił do Urzędu Skarbowego informację o chęci zakupienia Kasy rejestrującej, po zakupie i fiskalizacji do 7 dni należy donieść zgłoszenie podatnika do US.

Jest możliwość zgłoszenia zakupu więcej niż jednej kasy i stopniowo je kupować w okresie nie dłuższym niż 5 miesięcy.

Przykładowo: Klient zgłasza do US zamiar kupienia 10 kas fiskalnych. W pierwszym miesiącu musi kupić 1/5, czyli 2 kasy i stopniowo co miesiąc dokupować po 2.

Odliczenie to dokonwane jest poprzez:

  • Odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT )
  • W przypadku, gdy podatek nie wystąpił podatnik otrzyma zwrot w gotówce. W jednym miesiącu dostanie 25% kwoty, gdy rozlicza się miesięcznie, 50 %, gdy rozlicza się kwartalnie.