Kasa rezerwowa jest to kasa, która zastępuje kasę główną w razie awarii.

Kasa ta podlega obowiązkowym przeglądom okresowym nie rzadziej niż co 24 miesiące.

Serwis nie odpowiada za to, że w razie awarii podatnik nie posiada kasy rezerwowej. Brak takiej kasy w razie usterki kasy głównej powoduje brak możliwości sprzedaży do momentu usunięcia awarii.

Warto na samym początku zakupić więcej kas z tego powodu, iż przysługuje na nią taka sama ulga, czyli jest to 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.