facebook

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Cena:

150.00 netto
184.50 brutto

Producent:

comarch

Opis produktu

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest systemem pozwalającym na monitoring przepływu środków pieniężnych w firmie oraz generowanie raportów i analiz, które określają stan rzeczywisty finansów firmy.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank zapewnia:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • definiowanie dowolnych form płatności,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • możliwość generowania dokumentów kompensat,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.

Program Comarch Optima może wymagać dodatkowych modułów. Przed zakupem skontaktuj się z nami:

 • Tel: 12 656 51 58
 • e-mail: sprzedaz@escsa.pl

Szczegóły produktu

Typ Oprogramowanie Handlowo-magazynowe
Zastosowanie Handel i usługi