Nowe przepisy dotyczące obowiązku stosowania urządzeń fiskalnych wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 

Obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podmiotów, które sprzedają towary
i usługi klientom detalicznym, tj. na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnikom.

Podobnie jak we wcześniejszych latach - większość podmiotów gospodarczych będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotów do limitu 20 tys zł rocznie, jest to tak zwane zwolnienie podmiotowe. 


Dla sklepów internetowych i sprzedaży wysyłkowej
Wystawianie faktur na wszystkie usługi lub płatność przelewem za wszystkie usługi zwalnia z posiadania kasy fiskalnej, ale tylko do granicy limitu obrotu 20 tys.

Największą zmianą jest przedmiotowy obowiązek stosowania urządzeń fiskalnych - bez względu na obrót - przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych następujących usług:

 • prawniczych (z wyjątkiem notariuszy)
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
 • doradztwa podatkowego (m.in. PKWiU: 69.20.3, 69.20.31, 69.20.31.0, 69.20.32 69.20.32.0, 69.20.4, 69.20.40, 69.20.40.0)
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 • badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • wymiany i zakładania opon
 • naprawy opon, bieżnikowania, regeneracji
 • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów
 • związanych z wyżywieniem:
  • świadczone przez stacjonarne placówki - również sezonowo
  • przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych - katering

Podmioty świadczące powyższe usługi, o ile nie przekroczą w 2014 roku limitu obrotów
(20 tys zł), mają obowiązek rozpocząć ewidencję sprzedaży na urządzeniu fiskalnym najpóźniej 1 marca 2015 roku. Oznacza to konieczność zakupu i fiskalizacji kasy do dnia 28 lutego. Niedotrzymanie terminu może wiązać się z utratą odliczenia przysługującego z tytułu nabycia pierwszych urządzeń fiskalnych.

Przedmiotowy (bez względu na obrót) obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasach lub drukarkach fiskalnych wg nowego rozporządzenia mają przedsiębiorcy zajmujący się dostawą:

 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych
 • perfum i wód toaletowych

  oraz jak dotychczas: 
 • wyrobów alkoholowych i tytoniowych
 • gazu płynnego
 • części do silników
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów oraz tłokowych w rodzaju stosowanych w motocylach
 • nadwozi pojazdów silnikowych
 • przyczep, naczep, kontenerów i części do nich 
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego  z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów
 • sprzętu fotograficznego z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 • wyrobów z metali szlachetnych

Wg Rozporządzenia dostawcy perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i niezapisanych nośników danych musza rozpocząć ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej od 1 stycznia 2015 roku.

Rozporządzenie dotyczące stosowania kas rejestrujących wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.

Zobacz całość: Rozporządzenie Ministra Finansów na lata 2015/2016